#4822

Yutaka Emura
Keymaster

I fixed that on beta 20. Thanks!