#26654
Yutaka Emura
Keymaster

Hi LTT,
This issue was fixed on v19.6.91.
Thanks,